SchiermonnikoogShop

de specialist van Schiermonnikoog en de Wadden

0 items € 0,00

Van paal tot paal

Gedichtenbundel met gedichten over het strand van Schiermonnikoog. Nu de 9e druk met enkele foto's! AANRADER

In voorraad

€ 9,99
Al sinds 1968 kom ik met onregelmatige tussenpozen op Schiermonnikoog. Natuurlijk is het hele eiland me lief. Maar het strand toch het meest. Dat is niet vreemd. Tijdens zomerwerkkampen vanuit de subfaculteit Biologie aan de Vrije Universiteit deed ik er jaren onderzoek aan vissen. Bovendien ben ik ook nog eens een levenslange verzamelaar van schelpen. En die liggen er bij massa's. Tijdens een verblijf op Schiermonnikoog is het ultieme genoegen een wandeling langs het strand naar de Balg, de oostpunt van het eiland. Als het weer meezit, doe ik dat dan ook elke keer weer.
Een jaar of wat geleden, besloot ik om waarnemingen die ik langs het strand deed, te vangen in woorden. Impressies die zich het best laten omschrijven als 'foto's in tekst'. Je zou het ook gedichten kunnen noemen, maar dat woord vermijd ik liever om elke associatie met rijmwoorden te voorkomen. Sterker nog, rijmwoorden zijn juist vermeden.
Ik gebruikte niet alleen waarnemingen die ik ter plekke op het strand deed, maar maakte ook gebruik van dingen die ter plekke in m'n geheugen opkwamen, herinneringen aan vroegere gebeurtenissen waar ik bij was, geschiedenis soms.
De stukjes zijn geordend naar de kilometerpalen in de buurt waarvan ze ontstonden. Die strandpalen staan, genummerd van 1 tot 16, van west naar oost langs het strand.
Met elkaar geven de gedichten een beeld van het strand van Schiermonnikoog, van wat je daar zoal tegen kunt komen en verwachten. Door de aangebrachte volgorde wordt ook 'zichtbaar' dat het strand bij de palen met lagere nummers drukker - met mensen - is dan bij de hogere. Het drukst is het rond de palen 6 en 7, het badstrand. Bij de hoogste nummers overheerst de natuur en de eenzaamheid, al vind je ook daar nog wel verwijzingen naar menselijke activiteiten.
Tijdens mijn wandelingen langs het strand was onmiskenbaar, dat het systeem van strandpalen aan verval onderhevig is. Veel waren verrot en brokkelden af, anderen stonden feitelijk te hoog op het uitgedijde strand. Tegenover de goede conditie van sommige, stond het inmiddels ontbreken van andere. Het is duidelijk dat voor de overheid gps de functie van de strandpalen heeft overgenomen. Voor de gewone wandelaar, en daar reken ik mezelf toe, hebben ze echter nog wel degelijk een functie. Je kunt zien en zonodig vertellen waar je bent of waar je iets waargenomen hebt. Inmiddels lijkt het tij te keren. Op initiatief van Harry Alers en de Cultuurhistorische Vereniging 't Heer en Feer worden nu activiteiten ontplooid om wat er nog aan palen over is, te behouden en om het 'hoofdsysteem' van de kilometerpalen te restaureren. Ter ondersteuning van dit initiatief verschijnt nu een nieuwe druk van deze dichtbundel. Voor het eerst is daar een aantal bij de teksten behorende foto's in opgenomen. Dat is maar bij een bescheiden aantal gedichten het geval. Dat geeft ieder de mogelijkheid een eigen beeld te vormen bij de overige 'foto's in tekst'.

Van paal tot paal

  • Van paal tot paal

Gemakkelijk bestellen en betalen

Vragen? Bel ons:
+31(0)519 76 40 10